چگونه اتاق دوستانه می توان تشکل داد و وارد آن شد؟

چگونه اتاق دوستانه می توان تشکل داد و وارد آن شد؟

یکی از بحث های مهم بخش دوستانه ی بازی است. برای تشکیل بازی دوستانه، باید قبل از بازی با هم دوست باشید و درخواست دوستی داده شده باشد و در نهایت پذیرفته شده باشد.

پس از دوستی یک اتاق با تنظیم دوستانه تشکیل دهید. سپس دوستان شما باید از بخش دوستان خود وارد اتاق شما شوند. و از تالار اصلی نمی توان عضو شد!

نوشته‌های تازه آخرین دیدگاه‌هابایگانی‌ها دسته‌ها اطلاعات