من هزینه پرداخت کردم اما شارژ نشد؟

من هزینه پرداخت کردم اما شارژ نشد؟

توجه داشته باشید که حتما پس از پرداخت هزینه بر روی تکمیل خرید کلیک کنید. در صورتی که بر روی تکمیل خرید کلیک نکنید هزینه پرداخت نشده و بازگشت داده خواهد شد. توجه داشته باشید که در صورتی که تکمیل را زده اید و مجدد شارژ نشده است می توانید از طریق پشتیبانی گیم او کاردز این مورد را بررسی کنید.

 

نوشته‌های تازه آخرین دیدگاه‌هابایگانی‌ها دسته‌ها اطلاعات